Solifenacin Sandoz 10mg Filmomh Tabl 90 X 10mg

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op bestelling
Ja

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek of automaat

Bpost

Afhaalkluisjes

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
De aanbevolen dosering is 5 mg per dag, tenzij uw arts u heeft verteld om 10 mg per dag in te nemen.
U dient de tablet met een glas water in zijn geheel in te slikken, de tabletten niet kauwen of fijnmaken.
Solifenacin Sandoz 10 mg filmomhulde tabletten:
De tabletten kunnen in gelijke doses worden verdeeld. Slik de tabletten of de halve tabletten in met een glas water, de tabletten niet kauwen of fijnmaken.
Neem de tabletten elke dag op hetzelfde tijdstip in. De tabletten kunnen met of zonder voedsel worden ingenomen.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Wanneer u te veel Solifenacin Sandoz heeft ingenomen, of als een kind per ongeluk Solifenacin
Sandoz heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.
Verschijnselen van overdosering kunnen zijn:

 • hoofdpijn
 • droge mond
 • duizeligheid
 • slaperigheid en wazig zien
 • waarneming van dingen die er niet zijn (hallucinaties)
 • ernstige opwinding
 • toevallen (convulsies)
 • ademhalingsproblemen
 • versnelde hartslag (tachycardie)
 • ophopen van urine in de blaas (urineretentie)
 • pupilverwijding (mydriasis)

Wanneer u teveel van Solifenacin Sandoz heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Wanneer u een dosis bent vergeten in te nemen op het gebruikelijke tijdstip, neem deze dan alsnog in zodra u eraan denkt, tenzij het tijd is voor uw volgende dosis. Neem nooit meer dan één dosis per dag. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.
Als u stopt met het innemen van dit middel
Als u het gebruik van Solifenacin Sandoz staakt, kunnen uw symptomen van overactieve blaas terugkeren of verergeren. Overleg altijd met uw arts, indien u overweegt om te stoppen.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Indicatie

De actieve stof in Solifenacin Sandoz is solifenacine, die behoort tot de groep van anticholinergica. Deze geneesmiddelen worden gebruikt om de activiteit van een overactieve blaas te verminderen. Dit zorgt ervoor dat u langer kunt wachten met naar de wc gaan en het vergroot de hoeveelheid urine die uw blaas kan bevatten.
Solifenacin Sandoz wordt gebruikt bij behandeling van symptomen van een overactieve blaas.
De symptomen zijn onder andere:

 • een plotselinge sterke aandrang tot plassen zonder waarschuwing vooraf;
 • vaak moeten plassen;
 • het verlies van urine omdat u niet op tijd op de wc kunt komen.
Contra indicatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor solifenacine of een van de andere stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek inhoud van de verpakking en overige informatie.
 • U heeft last van helemaal niet kunnen plassen of van achterblijven van urine in de blaas tengevolge van een gestoorde blaaslediging (urineretentie).
 • U lijdt aan een ernstige maag- of darmaandoening (waaronder toxisch megacolon, een complicatie geassocieerd met ulceratieve colitis).
 • U lijdt aan de spierziekte genaamd myasthenia gravis, die een extreme zwakte van bepaalde spieren kan veroorzaken.
 • U lijdt aan verhoogde druk in de ogen, met een geleidelijk verlies van het gezichtsvermogen (glaucoom).
 • U ondergaat nierdialyse.
 • U heeft een ernstige leveraandoening.
 • U heeft een ernstige nieraandoening of matige leveraandoening EN u wordt behandeld met geneesmiddelen die de afbraak van Solifenacin Sandoz in het lichaam kunnen vertragen (bijv. ketoconazol). Uw arts of apotheker heeft u dit verteld als hier sprake van is.

Raadpleeg uw arts als u één van bovenstaande aandoeningen heeft of ooit heeft gehad, voordat u begint met het gebruik van Solifenacin Sandoz.

Gegevens
CNK3917333
FabrikantenSandoz
MerkenSandoz
Breedte44 mm
Lengte47 mm
Diepte99 mm
Bijsluiter