Pradaxa 75mg Harde Caps 10

Op voorschrift
Geneesmiddel
Op bestelling
Ja

Onze Leveringsmethodes:

Afhalen in de apotheek of automaat

Bpost

Afhaalkluisjes

Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, bewaren buiten bereik van kinderen, lees aandachtig de bijsluiter. Vraag raad aan uw arts of apotheker. In geval van bijverschijnselen, neem contact met uw huisarts.

Geneesmiddelen zijn geen gewone producten. Ze kunnen nooit teruggenomen of geruild worden. De wet verbiedt apothekers om ongebruikte geneesmiddelen terug te nemen. In het belang van uw veiligheid worden alle geneesmiddelen die u terugbrengt naar de apotheek gesorteerd bij de vervallen geneesmiddelen.

Gebruik

Volwassenen

  • Patiënten met matige nierinsufficiëntie (creatinineklaring 30 - 50 ml/ml), patiënten > 75 jaar en patiënten die gelijktijdig amiodaron, kinidine of verapamil gebruike
    • Eerste dosis: 1 capsule binnen 1 - 4 uur na de operatie
    • Daarna, 2 capsules 1 x daags
    • Totale behandelingsduur: 10 dagen (electieve knievervangende operatie) of 28 tot 35 dagen (electieve heupvervangende operatie)

Toedieningswijze

  • De capsules in hun geheel innemen met water, met of zonder voedsel
  • De capsules niet openen omdat dit het risico op bloedingen kan verhogen
Indicatie

Preventie van veneuze trombo-embolie

Contra indicatie

• Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen
• Patiënten met een ernstig verminderde nierfunctie (CrCL < 30 ml/min)
• Actieve, klinisch significante bloedingen
• Laesie of aandoening die als een significante risicofactor voor majeure bloedingen wordt beschouwd. Hiertoe kunnen behoren: bestaande of recente gastro-intestinale ulceratie, aanwezigheid van maligne neoplasmata met een hoog risico op bloedingen, recent letsel aan hersenen of ruggenmerg, recente operatie van hersenen, ruggenmerg of ogen, recente intracraniële bloeding, bekende of vermoede oesofagusvarices, arterioveneuze malformaties, vasculaire aneurysma's of ernstige intraspinale of intracerebrale vaatafwijkingen
• Gelijktijdige behandeling met andere anticoagulantia zoals bv. ongefractioneerde heparine (UFH), laag moleculair gewicht heparines (enoxaparine, dalteparine enz.), heparinederivaten (fondaparinux enz.), orale anticoagulantia (warfarine, rivaroxaban, apixaban enz.), behalve onder specifieke omstandigheden van het omschakelen van antistollingsbehandeling of wanneer UFH wordt gegeven in een dosis om een centraal veneuze of een arteriële katheter doorgankelijk te houden)
• Verminderde werking van de lever of leveraandoening die naar verwachting invloed heeft op de overleving
• Gelijktijdige behandeling met systemisch ketoconazol, ciclosporine, itraconazol en dronedarone)
• Patiënten met een kunsthartklep bij wie antistollingsbehandeling vereist is .

Gegevens
CNK2602951
FabrikantenBoehringer Ingelheim
MerkenBoehringer
Breedte91 mm
Lengte146 mm
Diepte25 mm
Hoeveelheid verpakking10
Bijsluiter